Ziekenzalving


De ziekenzalving en ziekenzegen   
Als u voelt dat u ouder wordt, dat u in de laatste levensfase belandt, of wanneer een ziekte u allang de kwetsbaarheid van het bestaan laat merken, dan kunt u door de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving gesterkt worden. Vroeger werd dit laatste sacrament alleen toegediend als er sprake was van levensgevaar. Tegenwoordig wordt dit sacrament juist meer gezien en beleefd als een sacrament van bemoediging. Het wil de kracht geven om de kwetsbaarheid van uw leven, met alle beperkingen van dien, te dragen. Er is de mogelijkheid om, als u dat wenst, de ziekenzalving in eigen kring te ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de Matthiaskerk. Er wordt dan een afspraak voor u gemaakt met pastoor Goumans.
Eigenlijk is het voldoende als je dit sacrament éénmaal ontvangt. Maar dat wil niet zeggen dat je, ook al heb je de ziekenzalving ontvangen, geen behoefte meer kunt hebben aan een teken van Gods nabijheid op moeilijke momenten in het leven. Daarom kent de kerk ook de ziekenzegen. Deze zal in principe jaarlijks worden toegediend op de nationale ziekendag in september.