Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2017


De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari.

Wij vragen u te doneren in het kader van deze actie voor onze eigen Parochiekern St.Matthias.
 

Als lid van de St.Matthiasparochie vormt u samen met de andere parochianen van onze kerk een geloofsgemeenschap, die we samen in stand houden., ook financieel.
Daarom vragen we uw aandacht voor de Actie Kerkbalans 2017.
 
Want u wilt toch ook dat:
        - er wekelijkse vieringen worden gehouden
        - Het kerkhof, de pastorie en het kerkgebouw worden onderhouden.
        - Het werk voor de jeugd, de bejaarden en de zieken doorgaat.
        - Bijzondere vieringen zoals met Pasen en de Kerst, en de kerkelijke begrafenissen en huwelijken doorgang vinden.
        - De pastores, voorgangers, beroepskrachten, de dirigenten en organisten hun salaris en/of vergoeding ontvangen.
 
Dit alles kost veel geld !
Uit het overzicht blijkt dat we voor 2017 de begroting niet helemaal sluitend krijgen.
De bijdragen uit collectes brengen beduidend minder op.
De laatste jaren zijn de kosten van onroerend goed behoorlijk gestegen en zijn de opbrengsten uit bezittingen flink afgenomen.
Tevens zien we grote kosten op ons afkomen o.a. de renovatie van het pijporgel, de renovatie van de glas-in-lood-ramen, schilderwerk van de kerk en de pastorie, etc. waarvan veel nog niet is opgenomen in deze begroting.
Het plan is om bij de kerk een nieuwe entree met toiletten en garderobe te bouwen en tegelijk daarmee de verwarmingsinstallatie van de kerk die aan vervanging toe is te vernieuwen.
Afgelopen jaar hebben we onze mooie communiebank kunnen laten restaureren.
 
 
De opbrengst van Kerkbalans is veruit de belangrijkste inkomstenbron !
Daarbij komt nog dat wij deze inkomsten met steeds minder mensen moeten opbrengen.

Namens het bestuur van de parochiekern St.Matthias, onderdeel van de parochie St.Maarten, nodigen
wij u van harte uit om, naar vermogen, bij te dragen aan het in stand houden van onze zeer waardevolle
parochiekern.

Uw bijdrage is welkom op onze bankrekening   

                                  IBAN:    NL96 INGB 0002 5538 54     t.n.v. Administrateur Kerkbijdragen

Warmond, Januari 2017
                                  
J.P.Gouverneur, penningmeester