Brief van onze pastoor A.Goumans

     
MIJN KERK VERBINDT!
 
Geen verbinding? Geen contact! Als je geen verbinding hebt, dan wordt het leven stil. Geen nieuws, geen media, geen internet en facebook. Je raakt geïsoleerd, buitenspel, je doet niet meer mee. Daarom is verbinding van wezenlijk belang, want het schept contact, het haalt je uit isolement, je leeft ervan op.
 
Mijn kerk verbindt. Dat is het thema van onze jaarlijkse actie kerkbalans. Want de kerk is een plek om elkaar te ontmoeten. De kerk is een gemeenschap van mensen die met elkaar meeleven in mooie en moeilijke tijden, die elkaar dragen in hoop en geloof, mensen die werken aan rechtvaardigheid en opkomen voor wie kwetsbaar zijn. Die verbondenheid doet leven!
 
Mijn kerk verbindt mensen met elkaar: vreemden en vrienden, rijk en arm, jong en oud, iedereen kom je tegen in de kerk en samen delen we er het vertrouwen dat - als we er ons voor inzetten - niemand buitenspel hoeft te staan. De kerk is ook de plek waar hemel en aarde met elkaar verbonden worden, vreugde en verdriet gedeeld, waar verhalen van geloof, hoop en liefde richting en perspectief aan ons leven geven.
 
Dat proberen we ook in onze parochie Sint Maarten. Met zeven katholieke kerken in Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim en Warmond proberen we mensen in geloof en vertrouwen met elkaar te verbinden. En wie ooit een kijkje binnenskamers heeft genomen weet dat we rijk zijn aan vrijwilligers en medewerkers. Mijn kerk verbindt, dat proberen we ook waar te maken in en rond elke kerk in onze parochie afzonderlijk, want hoe dichter bij huis, hoe hechter de band!
 
Ja natuurlijk: dat kost geld. Net zoals telefoon, televisie en internet geld kosten – anders krijg je geen contact, geen verbinding! Denk bijvoorbeeld aan verwarmingskosten, het onderhoud van gebouwen, pastores en andere betaalde krachten, ja, dat kost allemaal geld. En de kerk heeft geen andere inkomstenbronnen dan uw financiële steun. Daarom komen we ieder jaar opnieuw bij u langs om uw bijdrage te vragen. Doe mee. Laat zien dat uw kerk van waarde is. Want onze kerk verbindt!  
 
En we kunnen uw steun niet missen:
bij ons in Warmond  gaat uw bijdrage vooral naar ons nieuwe project van het bouwen van een nieuwe entree voor de kerk met een toiletinstallatie met garderobe.
Daar dit een flinke investering vergt zou het zeer op prijs gesteld worden  dit jaar uw bijdrage eens met een extra donatie te  voorzien.
 
Solidariteit is een groot goed, en Jezus leert ons om samen te delen. Maar wees niet bang: uw bijdrage is geoormerkt voor uw eigen kerk in onze grote parochie. Want daar, dichtbij, begint de verbinding die van wezenlijk belang is en doet leven! Dus: mogen we op u rekenen en doet u (weer) mee? U bent een onmisbare schakel, die verbindt! Bij voorbaat heel hartelijk dank.  

Pastoor A. Goumans                                                                                  MIJN KERK VERBINDT!