Fietsmaatjes

Samen lekker fietsen, als je dat alleen niet meer kan.

In Warmond is een nieuw project gestart onder de naam: Fietsmaatjes.
Het project richt zich op mensen die graag af en toe naar buiten willen om te gaan fietsen, maar daar alleen niet of nauwelijks toe in staat zijn. Denk hierbij aan ouderen, licht gehandicapten of mensen met een tijdelijke blessure. Het doel van het project is om aan deze mensen een vrijwilliger te koppelen en een duofiets, zodat ze samen een gezellig uurtje kunnen fietsen. Zij kunnen op deze manier genieten van de frisse buitenlucht en de mooie landschappen in onze prachtige Bollenstreek.
Een duofiets is een fiets met elektrische trapondersteuning, waarop de vrijwilliger met zijn of haar gast naast elkaar kunnen zitten. De vrijwilliger fietst en de gast kan in zijn eigen tempo meetrappen als hij dat wil. Het project Fietsmaatjes kan nog best enkele vrijwilligers gebruiken die graag een uur of meer per week met een minder mobiele gast op weg willen gaan om hen een mooie dag te bezorgen. Daarnaast gaat het project binnenkort op allerlei manieren de potentiële gasten in Warmond benaderen.  Binnenkort zult u de sportieve Warmonders met hun minder mobiele medemens over de fietspaden van de Bollenstreek zien rijden! Inlichtingen of aanmelden als gast of vrijwilliger via fietsmaatjes@kpnmail.nl

Het project Fietsmaatjes is een initiatief van de Parochiële Caritas Instelling St. Matthias en wordt gerealiseerd in samenwerking met AkzoNobel en enkele andere sponsoren. De PCI St. Matthias en AkzoNobel hebben gezamenlijk de investering voor een duofiets voor hun rekening genomen. De duofiets is inmiddels besteld en het project hoopt voor de zomer over deze fiets te kunnen beschikken.
De Parochiële Caritas Instelling (afgekort PCI) St. Matthias is voortgekomen uit het vroegere R.K. Armbestuur die een fonds heeft opgebouwd waaruit mensen met urgente noden konden worden geholpen. Tegenwoordig is er een bijstandswet waardoor de PCI alleen nog in werking treedt indien mensen figuurlijk tussen de wal en het schip dreigen te raken. Daarnaast wil de PCI ook mensen met elkaar verbinden en zodoende meer zorg en naastenliefde brengen in de gemeenschap. Binnen die laatste doelstelling past heel goed het project Fietsmaatjes!
AkzoNobel is niet alleen ‘s werelds grootste verffabrikant, maar wil ook graag haar sociale gezicht tonen met het Community Program. Een aantal medewerkers van AkzoNobel is actief binnen het project Fietsmaatjes en heeft de financiële steun van het Community Program ingeroepen.
 
Tekla Zwinkels, Jan Burgmeijer


Het project Fietsmaatjes.

In het project Fietsmaatjes werkt een klein team van enthousiastelingen vanuit de PCI St. Matthias en AkzoNobel met enkele andere Warmonders aan de volgende activiteiten:
De werving van gasten voor het project die passen binnen de doelgroep en woonachtig zijn in de gemeente Warmond. Via een intake gesprek wordt uitgezocht wat de wensen en (on)mogelijkheden van onze gasten zijn. Is een gast bij het project geregistreerd dan kan de gast de coördinator bellen om een fietstochtje voor de volgende dagen of de komende week af te spreken.
De werving van vrijwilligers die als fietsmaatjes met onze gasten willen fietsen. Ook zij krijgen een intakegesprek zodat we weten op welke dagen en tijden de vrijwilliger beschikbaar is en wat zijn verdere wensen zijn. De vrijwilliger krijgt uitleg over het gebruik van de duofiets, de aanschaf, beschikbaar stelling en onderhoud van een duofiets met elektrische trapondersteuning, waarop vrijwilliger en gast naast elkaar kunnen zitten.
De gast kan in zijn eigen tempo mee trappen als hij dat wil, maar dat is niet noodzakelijk.  
Het organiseren en coördineren van de fietsritjes. Zorgen dat een gast met een wens voor een fietstocht wordt gekoppeld aan een vrijwilliger en dat er een dag en tijdstip wordt afgesproken.

Vrijwilligers en gasten gezocht!

Om het project werkelijk tot een succes te maken zijn we afhankelijk van vrijwilligers die, in de geest van de PCI St. Matthias, de hulpbehoevende medemens een leuke dag willen bezorgen. Zij zullen zich hiervoor beschikbaar stellen als fietsmaatje.
Tegelijkertijd zoeken we mensen die belangstelling hebben om als gast gebruik te gaan maken van de duofietsen.
Mensen die zich willen aanmelden als gast of als vrijwilliger kunnen dit doen door:
Sturen van een e-mail naar: fietsmaatjes@kpnmail.nl
Bellen naar telefoonnummer 0252 231805 van Welzijn Teylingen. Op maandag tot donderdag van 9:00-15:00 uur en op vrijdag van 9:00 tot 13:00 uurAan de gasten wordt voor een tochtje  een vrijwillige vergoeding gevraagd van € 5,= om de onkosten van het project die niet door sponsors worden gedekt  af te dekken.
 
Samenwerking en sponsoren
Bij de zorghuisen Marente en Activite in Warmond lopen al enige tijd projecten voor het gebruik van een side-by-side fiets (vergelijkbaar met een duo-fiets) door cliënten van deze huizen. Ook klanten buiten deze huizen kunnen hier gebruik van maken, maar de prioriteit ligt (uiteraard) bij de cliënten van deze huizen. Voor de verdere verankering van het project hebben we een nadere samenwerking op het oog met deze projecten. Deze samenwerking zal in de loop van dit jaar worden uitgewerkt.
Ook zal worden bekeken of het project kan worden verbreed naar de gehele gemeente Teylingen. In dat geval zullen er meerdere fietsen aangeschaft moeten worden en kan het project op eigen benen komen te staan. Maar voor dat het zover is moeten we zorgen dat het in Warmond goed van de grond gekomen is.
 
Om het project tot een succes te maken is er veel meer nodig dan alleen de eerste investering.
Het project wordt verder gedragen door enkele andere organisaties en sponsors die zorgen voor de
-  Coördinatiefunctie:                                                                      De organisatie Welzijn Teylingen
-  Een goede stallingsruimte:                                                       De Woningstichting Warmunda
-  Het onderhoud van de duofiets:                                               Warmerdam de Fietsspecialist
-  Communicatie via mobiele telefoon en een kan koffie.      Albert Hein Warmond


Parochiële Caritas Instelling St.Matthias

De PCI St. Matthias heeft dit initiatief genomen omdat het begrip Caritas staat voor naastenliefde, zorg hebben voor elkaar. De PCI is voortgekomen uit het vroegere R.K. Armbestuur die met giften, schenkingen en legaten een fonds heeft opgebouwd waaruit mensen met urgente noden konden worden geholpen. Met de introductie van de Algemene Bijstandswet in 1963 is deze oorspronkelijke doelstelling echter grotendeels komen te vervallen.
Tegenwoordig helpt de PCI St. Matthias nog steeds daar waar sprake is van acute nood maar de zorg gaat nu veel meer uit naar het leggen van verbindingen met instanties die ervoor opgericht zijn om deze zorg te leveren. Daarnaast richt de PCI St. Matthias zich op het verbinden van mensen die wat meer zorg en naastenliefde nodig hebben met de gemeenschap waarin zij leven: de buren, de mensen in de wijk of in het dorp. Binnen die laatste doelstelling past heel goed het project Fietsmaatjes!
De PCI St. Matthias is van oorsprong een onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk in Warmond, maar heeft tegenwoordig een zelfstandige opdracht en werkt nu voor alle Warmonders met of zonder een geloofsovertuiging

AkzoNobel

AkzoNobel is een internationaal toonaangevend industrieel concern en de grootste verf- en coatingsproducent ter wereld. Verder is ze een bekende werkgever in de gemeente Teylingen. Werknemers van AkzoNobel kunnen een beroep doen op het Community Program voor het ondersteunen van maatschappelijke projecten waarin zij actief zijn. AkzoNobel wil met haar Community Program projecten bevorderen die gericht zijn op steun voor de gemeenschap waar de aanvrager woont of werkt. Projecten kunnen een koppeling met AkzoNobel activiteiten hebben, zoals gezondheidszorg en duurzaamheid. De aanvrager is zelf actief betrokken bij het project, bij voorkeur samen met meer van zijn of haar collega's. De tijd die door de betrokken werknemers wordt besteed aan een project zal voor het grootste deel plaatsvinden buiten de werkuren. Projecten worden bij aanvang ondersteund vanuit het Community Program met een eenmalige investering, met de bedoeling dat zij in een latere fase zelfstandig kunnen functioneren.
Met haar steun aan het project Fietsmaatjes draagt AkzoNobel Community Program met een fors bedrag bij aan de aanschaf van een duofiets en roept AkzoNobel haar medewerkers op zich op te geven als vrijwilliger.