Interessant actueel nieuws

-  Vespervieringen op de woensdagavonden 
-  Vormsel informatie bijeenkomst op dinsdag 6 september.
-  Misintenties
-  Houtverkoop
 
Aswoensdag en Vespervieringen.
Woensdag 1 maart is het Aswoensdag. 's Avonds om 19:00 uur is er een viering waarin u het askruisje kunt ontvangen.
In de daarop volgende 40-dagentijd zullen er op de woensdagavonden van
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart
5 april
12 april
Vespervieringen zijn in de Jozefkapel van onze kerk.
Lia Spegeler zal in deze vieringen voorgaan.Vormsel

Op dinsdag 6 september om 19:30 uur was er een informatieavond over het vormsel. Het zal nog even duren voordat er weer een Vormselviering zal zijn in Warmond, maar we willen graag alle jongeren en ouders informeren over wat het Vormsel inhoudt. Iedereen die geinteresseerd is in de voorbereiding op het Vormsel is van harte welkom. Voor vragen of om u aan te melden kunt u terecht bij Fenna of Elly )071-3010640  of 06-12570558)


Misintenties.
Indien u in een bepaalde dienst een nabestaande wil laten gedenken door zijn of haar naam te laten voorlezen ( een zogenaamde misintentie) , kunt u dit opgeven aan het secretariaat.
De donatie aan de kerk die wij u hiervoor vragen bedraagt € 10,00  per voorlezing.
Uw kunt uw wensen kenbaar maken aan het secretariaat 
-  per email: info@matthiaskerk.nl  
-  mondeling of per telefoon aan de secretaresse: tel.: 071-3010154
-  per betaling van € 10,00 op de bankrekening van onze kerk: NL24 INGB 0000 2875 81  t.n.v. R.K.Kerkbestuur St.Matthias onder vermelding van de datum en de naam die moet worden voorgelezen.

Als u een aanvrage voor een intentie doet per email of direct aan het secretariaat dient u ook gelijktijdig de donatie van € 10,00 per voorlezing per bank NL24 INGB 0000 2875 81  t.n.v. R.K.Kerkbestuur St.Matthias te betalen of contant op het secretariaat af te rekenen.
Het secretariaat is geopend: maandag, dinsdag en vrijdag van 9:00 - 12:00 uur.

 
Hout verkoop
Het is weer tijd voor de openhaard  op te stoken.
Wie zijn houtvoorraad nog wil aanvullen voor de winter kan zich melden bij het secretariaat.
Het hout is al gezaagd maar moet nog wel gekloofd worden.
Voor  € 50,00 per kub zit u er weer warmpjes bij van de winter.