Omgekeerd huisbezoek

Huisbezoek, maar dan anders:    Omgekeerd huisbezoek. 

Bij iedereen op huisbezoek gaan, zoals dat vroeger gedaan werd door pastoor en kapelaans, is tegenwoordig niet meer mogelijk. Niet dat het helemaal verdwenen is, maar het is veel minder geworden. Toch horen en zien we dat er een behoefte is om zo nu en dan eens met een pastoor of pastor te praten of met anderen, soms over het geloof, soms over andere zaken.
Dit zouden we graag mogelijk willen gaan maken. Daar kunt u als parochiaan spreken met pastoor Goumans en diaken Prins of met elkaar in gesprek gaan over wat u bezig houdt op het gebied van geloof, parochie en samenleving. Eigenlijk een huisbezoek, maar dan omgekeerd: in plaats dat de pastoor naar u komt, nodigen wij u uit om bij de pastores op bezoek te komen oftewel een omgekeerd huisbezoek.  
Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst niet eenmalig is, maar in de toekomst vaker georganiseerd zal worden.