Beheergroep

De beheergroep van de Sint Matthiaskerk verzorgt de technische en financiële aspecten van onze kerkgemeenschap.
Hierin hebben de volgende personen zitting:

Hans Does
voorzitter
Marja van Steijn - van der Hulst
secretaris
Jos Gouverneur
penningmeester
Peter van Dam
bouwkundige
Gerard Kipping techniek
Greet van der Hulst
lid
John Hoogenboom koster
Ron de Winter
koster