Pastoraatgroep

Diaconie en Dienen 1. Margo de Rooy
  2. 
Pastoraat 1.  Annette ten Doeschate
  2. Lia Spiegeler
Cathechese en Leren 1. Wilma de Winter
  2. Margo de Rooy
Vieringen 1. Lia Spiegeler
  2. Annette ten Doeschate
Communicatie 1. Elly Gouverneur
  2. Wilma de Winter


Bij de taakverdeling is steeds uitgegaan van een eerste aanspreekpunt en een vervanger. U kunt hen bereiken via het secretariaat van de parochiekern.(tel.:071-3010154)
  
De bijeenkomsten van de pastoraatgroep worden bijgewoond door pastoor Goumans en ondersteund door de secretariaatmedewerkster Marja van Steijn.
 
De pastoraatgroep fungeert als een kerngroep ter stimulering en afstemming van de verschillende pastorale activiteiten. De leden van een pastoraatgroep geven onder eindverantwoordelijkheid van de pastoor steun aan de pastorale activiteiten en sturing aan de bijdragen van vrijwillige medewerkers en werkgroepen. De pastoraatgroep heeft een adviserende taak ten dienste van de pastoor en het pastorale team, en heeft tot taak mee te werken aan de uitoefening van de pastorale zorg binnen de parochiekern.