Uitvaart

Als er iemand is overleden en de nabestaanden willen een uitvaartdienst in de kerk, dan neemt de uitvaartverzorger contact op met de intermediair. Deze gaat na of de gewenste voorganger beschikbaar is en of de kerk vrij is, zodat een dag en tijdstip voor de uitvaartdienst kan worden afgesproken.

Bij een sterfgeval kunt u of uw uitvaartondernemer contact opnemen met één van onze uitvaartintermediairs. Zij begeleidt u met het regelen van de kerkelijke beslommeringen rondom de uitvaart.
U kunt contact met haar opnemen via het secretariaat van onze kerk: tel 071-3010154. 

Daarna bezoekt zij de nabestaanden om tot een passende invulling van de uitvaartdienst te komen. Hierbij worden afspraken gemaakt  over keuze van teksten en liederen, op welke wijze de nabestaanden zelf een bijdrage leveren aan de dienst en eventuele andere wensen.
De intermediair is steeds de schakel tussen de nabestaanden en de parochiekern. Tijdens de uitvaartdienst is de intermediair ook aanwezig als lector.
 
We hopen dat we zo met zorg mensen kunnen begeleiden in dagen van verlies.

Zie voor verdere informatie onder de kop Werkgroepen in de subgroep Uitvaartgroep de diverse andere aspecten.