Doopsel aanmeldformulier

(s.v.p. onderstaande tekst  kopiëren naar een Word bestand, invullen  en dan dat bestand afdrukken !)

DOOPAANMELDINGSFORMULIER
Dhr. en/of Mw. ………………………………………………………………………………………...................
Straat & huisnummer:………………………………………………………………………………….......................
Postcode & plaats        ………………………………………………….
Telefoonnummer   ……………………………………… Tel.mobiel……….………………………......................
E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………
Ingeschreven bij de parochiekern:…………………….. ….. ........ …………………………………………………
Ik meld mijn kind aan voor de doopviering op (datum): ……………………………………………………………
In de kerk:………………………………………………………………………………………………………………..
 
Dopeling
Doopnamen kind   ...........................................................
Roepnaam kind ………………………………………………………………………………………………………..
Achternaam kind ……………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum kind………………………………………………  jongen / meisje
 
Ouders
Doopnamen vader ………………………………………………………………roepnaam: ………………………
Achternaam vader             
Geboortedatum vader……………………………………………………………        RK gedoopt: ja / nee
Beroep vader (facultatief) .……………………………………………………………………………………………
 
Doopnamen moeder ……………………………………………………………roepnaam: ……………………….
Achternamen moeder                                                                                        
Geboortedatum moeder ………...…………………………. ………………….        RK gedoopt: ja / nee
Beroep moeder (facultatief)…………………………………………………………………………………………..
 
Gezinssamenstelling dopeling: (Overige kind(-eren) in het gezin)
roepnaam kind                                 geboortedatum
…………………...                             …………………….
…………………...                             …………………….
…………………...                             …………………….
Peter(s) en/of meter(s)
Doopnamen (p/m)eter 1…………………………………………….………roepnaam: ………………………….. gedoopt: ja/nee
Achternaam (p/m)eter 1……………………………………………..……..Geboortedatum:...............................
 
Doopnamen (p/m)eter 2……………………………………………………roepnaam: .………………………....  gedoopt: ja/nee
Achternamen (p/m)eter 2………………………………………………….Geboortedatum: ……………............
 
Dit formulier graag zo snel mogelijk terugsturen naar of inleveren bij de kern waar uw kindje gedoopt wordt