Vormsel

Om het jaar wordt het feest van het heilig vormsel als sacrament in onze kerk gevierd.
In november 2014 konden kinderen uit groep 8 van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs het vormsel doen.
Hiervoor moeten zij wel ook Eerste Communie hebben gedaan.
Kinderen die hiervoor in aanmerking kwamen kregen  bericht om aan de voorbereidingen mee te komen doen.

De vormelingen van afgelopen jaar zetten zich in voor Oyugis, het goede doel van de vastentijd.
Er is alweer heel veel verkocht door onze pas gevormden. Iedere zaterdag van de vastentijd deden zij hun best om zoveel mogelijk geld te verzamelen zodat hun leeftijdgenoten in Oyugis 4 jaar naar de middelbare school kunnen.
Een voorzichtig begin van M25 in Warmond. Doorgaan zo ! Het zijn kanjers !!
De volgende keer wordt dus gevierd in het jaar 2016.
Als u uw kind dit feest wil laten meemaken raden wij u aan tijdig contact met het secretariaat van onze kerk te laten opnemen.