Vrijdagvieringen

Zoals u in één van de vroegere uitgaven van het Zevenblad heeft kunnen lezen zijn de vrijdagochtendvieringen voor ouderen in de Matthias kerk gestart. Pastor Spruit heeft aangeboden in deze vieringen voor te gaan.
Als u deze vieringen wilt bijwonen en niet zelf over vervoer naar de kerk beschikt, kunt u contact opnemen met Gerard Kipping, Schippersdam 6 te Warmond. Telefoon: 071-3010864.

De vieringen vinden plaats elke 2e vrijdag van de maand om 10:00  uur.