Werkgroepen

In onze kerk zijn veel vrijwilligers werkzaam. Zij zitten in verschillende werkgroepen. Elke werkgroep heeft zo zijn eigen taken.
Als u aan de linker zijde de gewenste werkgroep aanklikt kunt u meer te weten komen over alle werkzaamheden binnen onze kerk.
Hieronder verslag van de diverse activiteiten van de werkgroepen.

Ziekenzalving.
op vrijdag  13 november heeft pastoor Cor Spruit weer aan een aantal parochianen de ziekenzalving toegediend.
De  ziekenzalving geeft de mensen die daar behoefte aan hebben kracht en moed voor voor het verder verloop van hun leven. Het is niet alleen voor zieke mensen maar bv. ook voor ouder wordende mensen.M25 bakt koekjes voor het goede doel"

Met een enthousiast groepje hebben we op zaterdag 10 oktober zelfgebakken koekjes verkocht in de kerk. De zakjes koek gingen als warme broodjes over de toonbank en we hebben er een leuk bedrag mee opgehaald voor een vrijwilligersproject in Cambodja.
Heel veel dank aan bakker Hans Oudshoorn die ,naast het sponsoren van de benodigdheden, ons heeft overladen met supertips!Vrijwilligers van de Matthias vieren feest als dank voor hun inzet het jaar door.

Het zal een vreemd gezicht geweest zijn op 26 september, toen veel kerkgangers met een emmer in de hand naar de zaterdagavondviering gingen. Het waren de vrijwilligers van de Matthiasparochie die uitgenodigd waren voor een feestelijke avond. Waar die emmer voor diende werd zorgvuldig geheim gehouden. De viering, met als voorgangers diaken Bertijn Prins en Lia Spiegeler, werd opgeluisterd door het Ojékoor, oftewel het Oudere Jongerenkoor. Een gelegenheidskoor bestaande uit het voormalig jongerenkoor PantaRei, dat nu onder leiding stond van Marieke Timmer, met pianist Bob Koorn. Na afloop van de viering verzamelden de vrijwilligers zich in de twee zalen van de kerk, waar de koffie en het gebak klaar stonden. De emmers stonden een beetje eenzaam op hun bestemming te wachten… Het werd al gauw duidelijk wat er van de vrijwilligers werd verwacht, toen zij zich naar de kerk terug begaven. Want daar stond Arno Willekes van de Percussieschool “Sans Maître” met zijn djembe’s klaar om trommelles te geven. De emmers werden dus omgekeerd, en met twee stokken begonnen de vrijwilligers lustig te trommelen. Wie rond keek zag een gevarieerd gezelschap van jong tot oud, (waarvan de oudste bijna de respectabele leeftijd van negentig jaar heeft bereikt) gezamenlijk een prachtig trommelconcert geven. Ook de akoestiek van de Matthiaskerk droeg bij aan het mooie resultaat. Moe getrommeld kregen de vrijwilligers tot slot een drankje met feestelijke hapjes gepresenteerd. De vrijwilligersavond eindigde in een gezellig samenzijn waar veel contacten werden verstevigd of vernieuwd. Het was een zeer geslaagde, goed verzorgde avond!