Gezinsvieringswerkgroep

De werkgroep Gezinsvieringen ( Fifi Does, Wilma de Winter, Conny  Montagne en Monique Wassenaar) maakt gemiddeld 1x per maand een gezinsviering.
Het kinderkoor Papillon zingt tijdens deze vieringen. Denk aan Palmpasen, de kerstgezinsviering, de schelpenviering (terugkomen dopelingen), einde schooljaar etc.
We maken leuke vieringen in begrijpelijke taal. Voor contact kunt u bellen of mailen naar de pastorie.