Werkgroep Kerkbalans

Aktie Kerkbalans 2015
 
Als lid van de St.Matthiasparochie vormt u samen met de andere parochianen van onze kerk een geloofsgemeenschap, die we samen in stand houden., ook financieel. Daarom vragen we uw aandacht voor de Actie Kerkbalans 2015.
 
Want u wilt toch ook dat:
- er wekelijkse vieringen worden gehouden
- Het kerkhof, de pastorie en het kerkgebouw worden onderhouden.
- Het werk voor de jeugd, de bejaarden en de zieken doorgaat.
- Bijzondere vieringen zoals met Pasen en de Kerst, en de kerkelijke begrafenissen en huwelijken doorgang vinden.
- De voorgangers, beroepskrachten, de dirigenten en organisten hun salaris en/of vergoeding ontvangen. 

Dit alles kost veel geld !
Het blijkt dat we voor 2015 de begroting niet helemaal sluitend krijgen.
De bijdragen uit collectes brengen beduidend minder op.
De laatste jaren zijn de kosten van onroerend goed, met name energie behoorlijk gestegen en zijn de opbrengsten uit bezittingen flink afgenomen.
Tevens zien we grote kosten op ons afkomen o.a. de renovatie van het pijporgel, de renovatie van de glas-in-lood-ramen, schilderwerk van de kerk en de pastorie, etc. waarvan veel nog niet is opgenomen in deze begroting. Ook de verwarmingsinstallatie van de kerk is aan vervanging toe.

Afgelopen jaar hebben we de geluidsinstallatie met ringleiding in de kerk kunnen vernieuwen. U kunt alles weer overal in de kerk goed verstaan. Tevens zijn geluidsopnames van diensten op verzoek digitaal op te nemen.

Er zijn plannen in ontwikkeling voor een nette toiletinstallatie met garderobe bij de kerk.

De opbrengst van Kerkbalans is veruit de belangrijkste inkomstenbron !
Daarbij komt nog dat wij deze inkomsten met steeds minder mensen moeten opbrengen.

Wij hebben uw bijdrage hard nodig !

Uw bijdragen voor onze kerk kunt u storten op onze bankrekening: IBAN NL96 INGB 0002 5538 54  t.n.v. Administrateur Kerkbijdragen St.Matthias

Voor fiscaal begunstigde bijdragen als periodieke schenking voor tenminste 5 jaar kunt u contact opnemen met de penningmeester: dhr. J.P.Gouverneur tel.: 06.533.678.80  of  jpgouverneur@ziggo.nl