Matthiaskoor


 Het Matthiaskoor treedt op als rouw- en trouwkoor in de parochiekerk in  Warmond en in de kapel van Mariëngaerde. Daarnaast verzorgt zij af en toe optredens in bejaardentehuizen in de omgeving, zulks in het kader van Fonds 1818. Incidenteel begeleidt zij zowel in de parochiekerk als in de kapel van Mariëngaerde de kerkdiensten. 
Het koor heeft momenteel 21 leden en een vaste dirigent en organist . Het is een gemengd koor en wordt gevormd door zowel sopranen, alten, bassen en tenoren.
Wij repeteren elke maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur, alsmede één uur voor aanvang van de uitvoering
Dit jaar hebben wij, met partners, het 15-jarig bestaan van ons koor gevierd.
Wij vormen een enthousiaste groep en hopen de parochiekern Warmond nog lang van dienst te zijn
 
Wat u nog niet weet is dat ons koor volgend jaar 15 jaar bestaat met veelal dezelfde koorleden als in het jaar van oprichting.  Hierdoor zal ons koor door ouderdom of anderszins op termijn zodanig inkrimpen, dat sommige partijen onvoldoende bezet  dreigen te raken. 
Wij doen hierbij graag een oproep aan parochianen met een goede stem en  voldoende gelegenheid om te pas en te onpas beschikbaar te zijn voor de muzikale begeleiding van, vooral, de uitvaarten.
Wij achten het ook van het grootste belang dat het aspirant lid maximaal bijdraagt aan de prima onderlinge sfeer  binnen ons koor.
 
Voor nadere inlichtingen kun je bellen naar de secretaris:
Theo .A.P. Hoek, Agneshove 6, 2215 HT Voorhout .
Tel.: 0252-729974 
Emailadres: nethhoek@ziggo.nl