uitvaartindermediairs

Met ingang van januari 2013 zijn wij  in onze parochiekern als uitvaartintermediairs actief.
We zijn aanspreekpunt voor alles wat met de uitvaartdienst in de kerk te maken heeft.
Ook begeleiden we , in opdracht van het pastorale team, de nabestaanden bij de invulling van het kerkelijk afscheid.
In onze ogen is het bewust kiezen van een uitvaartdienst die past bij de overledene en de nabestaanden erg belangrijk. 
Intermediairs zijn vrijwilligers die, in opdracht van het pastorale team, nabestaanden begeleiden bij de invulling van een uitvaartdienst.
 
Als er iemand is overleden en de nabestaanden willen een uitvaartdienst in de kerk, dan neemt de uitvaartverzorger contact op met de intermediair. Deze gaat na of de gewenste voorganger beschikbaar is en of de kerk vrij is, zodat een dag en tijdstip voor de uitvaartdienst kan worden afgesproken.
 
Daarna bezoekt zij de nabestaanden om tot een passende invulling van de uitvaartdienst te komen. Hierbij worden afspraken gemaakt  over keuze van teksten en liederen, op welke wijze de nabestaanden zelf een bijdrage leveren aan de dienst en eventuele andere wensen.
De intermediair is steeds de schakel tussen de nabestaanden en de parochiekern.
Tijdens de uitvaartdienst is de intermediair ook aanwezig als lector.
 
We hopen dat we zo met zorg mensen kunnen begeleiden in dagen van verlies.
Via de uitvaartverzorgende van de uitvaartorganisatie, die u kiest , wordt contact met ons opgenomen.
 
Brigit van der Laak
Margo de Rooij
Lia Spiegeler