Zevenblad

Het zevenblad is het parochieblad voor alle parochiekernen van de parochie St.Maarten.Iedere parochiekern heeft zijn eigen pagina.
Het bevat veel nieuws en informatie, o.a. het overzicht  van alle vieringen in alle parochiekernen.
Ook heeft iedere parochiekern er zijn eigen pagina in.

Om de actuele en de vroegere edities van het zevenblad in te kunnen zien, klikt u dan op de volgende link:
                                                                 http://www.parochiesintmaarten.nl/Zevenblad